VTC Tin mới | Ngày 10/1, kết thúc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất khóa XV, những kết quả đạt được tại Kỳ họp bất thường lần này sẽ góp phần rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội không chỉ trong năm 2022 mà cho cả nhiệm kỳ 5 năm 2021 – 2025.

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/category/thoi-su/quoc-hoi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *