6 Replies to “Chỗ bán đồ sida có quần áo nhập khẩu nước ngoài rẻ bèo từ 10k ngay chợ Đất Thánh Tây Ninh”

  1. thằng này nó nói chuyện trời quá à cầm 500 k mua đồ mệt luôn mầy có thất nghiệp thì ở nhà nằm đi.đi nói xạo làm gì vậy câu bieu hả.mày để lên đầu liếp thì 10 k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *