#haiquandientu #luanvan
Trong thời gian qua, việc triển khai mở rộng t hủ tục hải quan điện tử được
thực hiện đồng thời cả hai phương thức truy ền thống và điện tử đã đáp ứng được
tình hình thực tiễn và yêu cầu mở rộng, đảm bảo tính lan tỏa, phù hợp với điều
kiện hiện tại và làm tiền đề để triển khai mô hình thông quan tập trung sau này

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/the-gioi-hang-nhap/thiet-bi-dien-tu-vien-thong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *