37 Replies to “Đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò ý kiến về cán bộ thiếu trách nhiệm, không sâu sát tình hình người dân”

  1. trần hưng đạo đánh tan tác quân mông nguyên xâm lược đại việt , khiến tướng thoát hoan phải chui vào ống đồng chạy về nước

  2. Chúng tôi ủng hộ các đại đã mang tiếng nói của nhân dân mang đến với quốc hội mong các cấp có liên quan lămg nghe và làm cho đúng

  3. Mình thâý nguời mông người thái taỳ tham gia chính trị đuok dữ các chức vụ rất cao của đảng z👏còn người mường thì mình o biết ai biết cho mình biết với ạ cảm ơn
    rn

  4. Muốn thực hiện được phải có kỷ luật , mà kỷ luật đảng mình lại chua học , mải lo học tiến sỹ để được tiến chức. Trong đảng có câu , không tiến chức bốc cứt mà ăn

  5. Đại biểu sùng này nói rất hay và đúng sự thật đấy,, nhà nuwcos cần quan tâm xử lý các việc dân quan tâm đề ngị

  6. Giặc đạo tặc nội xâm Nguyễn Phú Trọng phúc vương đinh huệ Phạm minh chính sách mỹ ngân sách thì Nông Đức Mạnh đô mười đến nay vẫn con đường đo vân chế độ thực dân pháp mỹ anh tàu ngầm Trung Hoa Trung Quốc tay sai bán nước cướp nước nhà Việt Nam ta la phải tiêu diệt sử lý hình sự hết quyền lực Nguyễn Phú Trọng phúc vương đinh huệ Phạm minh chính sách mỹ Kim Ngân sách hùng dũng va hàng loạt quan chức chế độ mỹ nguy quân nguy quyền lực Nguyễn Phú Trọng cầm đầu cướp giật bóc lột công nhân nông dân người dân nghèo lao động chân chính nước nhà Việt Nam ta

  7. Tương lĩnh quân đội nhân dân nước nhà Việt Nam chúng ta la đất nước nha Việt Nam ta la co giặc trọng phuc Kim Ngân sách mỹ vương đinh huệ Phạm minh chính sách cướp pha quê hương nước nhà Việt Nam ta la câm súng đạn tiêu diệt ban bỏ tu hình sự hết quyền lực Nguyễn Phú Trọng phúc Kim Ngân vương đinh huệ Phạm minh chính sách va nhiều quan chức này tiêu diệt sử lý chém đầu bạc Nguyễn Phú Trọng phúc Kim Ngân vương đinh huệ Phạm minh chính sách la chém hết đất đai tài sản rừng vàng Biển Đông biển đảo quê hương nước nhà Việt Nam ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *