4 Replies to “ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI ĐƯA TIN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BRVT GIAO LƯU TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG”

  1. Đạo & Đời tổng hòa một mối.
    Vật chất … Tinh thần, ko thề rời nhau.
    ĐẠO & ĐỜI… cùng chí hướng bền lâu
    Tu hành đúng … địa cầu, thành tịnh độ.
    Con chúc thầy Chân Quang thân khỏe, tâm an lạc… !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *