Các thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong Luật Bảo vệ Môi trường hiện hành cũng như những điểm mới mang tính đột phá của Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) đã được phân tích và thảo luận tại Hội thảo: “Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng DTTS & MN trong bảo vệ môi trường – Định hướng và cơ chế, chính sách trong Luật BVMT” do Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức vào ngày 25/09/2020 tại Hải Phòng.

Kết quả thảo luận của Hội thảo đã được đưa vào báo cáo của Hội đồng Dân tộc trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm phục vụ công tác thẩm tra Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi).

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/category/thoi-su/moi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *