-KIẾN THỨC MÔI TRƯỜNG gồm các chuyên mục:
Truyền thông | Bản tin | Kiến thức | Hiện trạng | Giải pháp | Văn bản | Tài liệu ++

Các thông tin về truyền thông, bảo vệ môi trường và các kiến thức, tài liệu sẽ phần nào giúp ích cho người xem, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Về phần văn bản pháp quy và các thủ tục trong lĩnh vực môi trường sẽ được cập nhật thường xuyên nhắm cung cấp đến cho quý doanh nghiệp những thông tin kịp thời và đúng nội dung.

Với các chuyên mục thông tin đa dạng phần nào đáp ứng được nhu cầu thông tin chuyên ngành về môi trường. Các thông tin này tập trung vào các chủ đề: Thiên nhiên & môi trường, Công nghệ & thiết bị, Hiện trạng & giải pháp, Văn bản pháp quy – Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật.

Các thông tin và thủ tục chuyên ngành môi trường được chú tâm đăng tải. Các thủ tục gồm: Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Chất thải nguy hại, Xử lý chất thải, Xử lý nước thải, Kiểm soát ô nhiễm và Quan trắc môi trường – Quan trắc tự động.

Nếu các thông tin đăng tải chưa đáp ứng được nhu cầu, quý vị có thể bình luận, trao đổi với nhau tại website hoặc liên hệ trực tiếp với người quản lý theo thông tin liên hệ ở website.
Xin chân thành cảm ơn!
envilam

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/category/thoi-su/moi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.