VTC16 | LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 CÓ NHIỀU ĐIỂM MỚI ĐỘT PHÁ
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tăng cường bảo vệ môi trường, cải cách thể chế môi trường của nước ta hướng tới tiệm cận hài hòa với chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường của thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bảo đảm được tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, khắc phục sự phân tán, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc chuyển đổi các mô hình kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

#VTC16
——————————————
Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16)
* Đăng ký:
* Facebook:
* Website:
* Tổng Đài: 1900.6145
* Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/category/thoi-su/moi-truong/

One Reply to “Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có nhiều điểm mới đột phá | VTC16”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.