2 Replies to “Máy khoan Pin nhập khẩu Đức – X2000”

  1. khoan tàu,thích sang bên tàu đặt tên logo là gì,về nó làm cho,quảng cáo thôi mà đã thấy bất tin rồi,làm ăn gì nữa,đừng nói phét là hàng đức nữa,mắc cười lắm,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *