5 Replies to “Ngày Môi Trường Thế Giới 5-6: Than Trung cộng Giá Mắc Đến Mấy Thì Việt Nam Cũng Phải Mua”

  1. Sao Trung Quốc nhiều 💰 đầu tư vào việt nam còn các que cứ dũa móng mướn suốt 45 năm rồi ngồi làm YouTube kiếm 💰 đến bao giờ mới giàu để về lấy lại đất tổ đây 😄😄😄😄😂😂😂😂😂

  2. Tiền là của dân đóng thuế mua giá cao thì tiền cò càng nhiều và nhà máy đóng thuế ít do nguyên liệu cao…điện gió, điện mặt trời rẻ cũng không mua vì không có…?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *