Hội Thánh Tin Lành Orange May 2, 2021
MSNC Đặng Ngọc Quốc

THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ
Khải Huyền 4:1-11

I. NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
1. Ngợi khen
Ai là người có thể ngợi khen Chúa?

Ngợi khen là đối thoại ______ chiều giữa ________________
2. Thờ phượng
Ai là người có thể thờ phượng Chúa?

Thờ phượng là đối thoại ______ chiều giữa ________________
II. YẾU TỐ PHẢI CÓ TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG
Đức tin

Bằng tâm thần và lẽ thật

Đức Thánh Linh hướng dẫn

Chúa là trọng tâm (God centric)

Sự dâng hiến hy sinh (sacrificial offering)

Thái độ
III. ÍCH LỢI CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG

Hội Thánh Tin Lành Orange May 2, 2021
MSNC Đặng Ngọc Quốc

THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ
Khải Huyền 4:1-11

I. NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
1. Ngợi khen
Ai là người có thể ngợi khen Chúa?

Ngợi khen là đối thoại ______ chiều giữa ________________
2. Thờ phượng
Ai là người có thể thờ phượng Chúa?

Thờ phượng là đối thoại ______ chiều giữa ________________
II. YẾU TỐ PHẢI CÓ TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG
Đức tin

Bằng tâm thần và lẽ thật

Đức Thánh Linh hướng dẫn

Chúa là trọng tâm (God centric)

Sự dâng hiến hy sinh (sacrificial offering)

Thái độ
III. ÍCH LỢI CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/category/thoi-su/quoc-hoi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *