Click here :

Bài này tôi sẽ giới thiệu về thủ tục để công bố mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, nhằm giới thiệu cho các bạn muốn tự mình tiến hành công bố mỹ phẩm với Cục quản lý dược.

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/the-gioi-hang-nhap/my-pham-nhap-khau/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.