#luanvan #thuthue
Nội dung gồm 3 chương. Chương 1 trình bày về cơ sở khoa học về
quản lý thu thuế xuất nhập khẩu, gồm cơ sở lí luận về thuế xuất nhập khẩu, công tác
quản lý thu thuế xuất nhập khẩu và các nội dung liên quan; và kinh nghiệm trong
quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại một số địa phương

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/the-gioi-hang-nhap/thoi-trang-nhap-khau/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.