(VTC14) – Trái đất là ngôi nhà chung của con người và muôn loài, tuy nhiên cùng với tiến trình phát triển của xã hội thì cái nôi sự sống này cũng đang bị chúng ta hủy hoại. Dưới tác động từ các quá trình phát triển kinh tế, sinh hoạt thường ngày chúng ta đang khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Từ đất đai, nguôn nước cho đến không khí đều đang bị suy thoái trầm trọng. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là chúng ta đang phát triển hay đang tư đưa số phận của mình đến con đường diệt vong khi tự tay hủy hoại đi những điều kiện sống căn bản nhất.

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/category/thoi-su/moi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *