#bầucửquốchộivàđạibiểuHDNDcáccấp. Trung tâm Văn hoá Thể thao thị xã Vĩnh Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để các tầng lớp nhân dân trong thị xã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tự giác đi bầu những người đủ tiêu chuẩn tham gia Quốc hội, HÐND các cấp.
Ngày bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày 23 tháng 5 năm 2021 nhằm ngày chủ nhật.

Nguồn: https://lemart.vn/

Xem thêm: https://lemart.vn/category/thoi-su/quoc-hoi/

12 Replies to “Xe Thông Tin tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”

  1. Xe Thông Tin tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 hay nè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *